Milieubeleid

Bij Eurodividers doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat onze producten en activiteiten geen schade toebrengen aan het milieu. We letten er met name op gebruik te maken van duurzame, hernieuwbare hulpbronnen, onze CO2-uitstoot te beperken en volledig recycleerbare en biologisch afbreekbare producten op de markt te brengen. We zetten ons dus elke dag opnieuw in om in elke fase van onze bedrijfsvoering het milieu zo min mogelijk te belasten.

 

developpement-durable